Na naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Raporty bieżące - 2014

Raport 106/14
22.12.2014 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport 105/14      
19.12.2014 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 104/14      
19.12.2014 r.
Zawiadomienie dot. zmiany stanu posiadania akcji Novity S.A.


Raport 103/14      
18.12.2014 r.
Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz za 11 miesięcy 2014 roku


Raport 102/14
15.12.2014 r.

Negatywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Raport 101/14     
11.12.2014 r.

Zgłoszenie przez Akcjonariusza autokorekty projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Raport 100/14   
11.12.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 99/14
09.12.2014 r.

Podjęcie przez Zarząd decyzji o zleceniu przygotowania fairness opinion

Raport 98/14   
03.12.2014 r.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz podjęte uchwały

Raport 97/14 
02.12.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 96/14
25.11.2014 r.

Zgłoszenie przez Akcjonariusza autokorekty projektu uchwały

Raport 95/14 
25.11.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 94/14
20.11.2014 r.

Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014

Raport 93/14   
21.11.2014 r.

Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc październik oraz za 10 miesięcy 2014 roku

Raport 92/14
14.11.2014 r.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 91/14  
07.11.2014 r.

Powołanie Członka Zarządu

Raport 90/14
07.11.2014 r.

Odwołanie Członka Zarządu

Raport 89/14
07.11.2014 r.
Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą zamiaru połączenia ze spółką "Lentex" S.A.

Raport 88/14
06.11.2014 r.
Żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZA dodatkowych spraw wraz z projektem uchwał

Raport 87/14
04.11.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 86/14
04.11.2014 r.
Zakończenie negocjacji w sprawie połączenia ze spółką "Lentex" S.A.

Raport 85/14
31.10.2014 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 84k/14
22.10.2014 r.
Korekta Rb 84/14 dotyczącego zakupu akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 84/14
22.10.2014 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 83/14
22.10.2014 r.

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A.

Raport 82/14
20.10.2014 r.

Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki za miesiąc wrzesień oraz za 9 miesięcy 2014 roku

Raport 81/14
09.10.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 80/14
07.10.2014 r.

Zawarcie porozumienia w sprawie współpracy ze spółką "Lentex" S.A.

Raport 79/14
03.10.2014 r.

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie połączenia ze spółką "Lentex" S.A.

Raport 78/14
03.10.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 77/14
03.10.2014 r.

Oświadczenie Prezesa Zarządu o możliwości wystąpienia konfliktu interesów

Raport 76/14
29.09.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 75/14
29.09.2014 r.

Odwołanie i powołanie osób zarządzających.

Raport 74/14
22.09.2014 r.

Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki za miesiąc sierpień oraz za 8 miesięcy 2014 roku

Raport 73/14
18.09.2014 r.

Zgłoszony przez "Lentex" S.A. zamiar połączenia z Novitą S.A.

Raport 72/14
11.09.2014 r.

Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Novity S.A.

Raport 71/14
11.09.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 70/14
05.09.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej

Raport 69/14
05.09.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 68/14
20.08.2014 r.

Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki za miesiąc lipiec oraz za 7 miesięcy 2014 roku

Raport 67/14
31.07.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 66k/14
03.10.2014 r.

Korekta Rb nr 66/14 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie zakupu akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport 66/14
30.07.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport 65/14
30.07.2014 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Raport 64/14
30.07.2014 r.

Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Rady i powołanie osób nadzorujących na kolejną kadencję.

Raport 63/14
30.07.2014 r.

Uchwały podjęte przez NWZA Novity S.A.

Raport 62/14
30.07.2014 r.

Wstępne wyniki ekonomiczno-finansowe za miesiąc czerwiec 2014 roku

Raport 61/14
29.07.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 60/14
21.07.2014 r.

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca zgłoszonego przez Akcjonariusza projektu uchwały na NWZA Novity S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.

Raport 59/14
17.07.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 58/14
14.07.2014 r.

Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Novity S.A.

Raport 57/14
14.07.2014 r.

Zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport 56/14
14.07.2014 r.

Sprzedaż akcji Novity S.A.

Raport 55/14
10.07.2014 r.
Na żądanie Akcjonariusza wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZA Novity S.A. wraz z projektami uchwał związanych z tymi zmianami

Raport 54/14
09.07.2014 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport 53/14
09.07.2014 r.
Żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZA dodatkowych spraw wraz z projektami uchwał

Raport 52/14
08.07.2014 r.
Zawiadomienie dot. zmiany stanu posiadania akcji Novity S.A.

Raport 51/14
08.07.2014 r.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w w ogólnej liczbie głosów z akcji "NOVITA" S.A.

Raport 50/14
04.07.2014 r.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Novity S.A. na żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał

Raport 49/14
03.07.2014 r.
Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A.

Raport 47k2/14
03.07.2014 r.
Korekta Rb nr 47/14 z dnia 2.07.2014r. w sprawie powołania osób nadzorujących

Raport 48/14
30.06.2014 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

Raport 47k2/14
03.07.2014 r.
Korekta Rb nr 47/14 z dnia 2.07.2014r. w sprawie powołania osób nadzorujących

Raport 47k/14
02.07.2014 r.
Korekta Rb nr 47/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie powołania osób nadzorujących

Raport 47/14
30.06.2014 r. 
Powołanie osób nadzorujących

Raport 46/14
30.06.2014 r.
Uchwały podjęte przez ZWZA

Raport 45/14
27.06.2014 r.
Wniosek o zawieszenie notowań akcji Novity S.A. w dniu 30.06.2014r.

Raport 44/14
18.06.2014 r.
Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc maj oraz za 5 miesięcy 2014 roku

Raport 43/14
16.06.2014 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie zmienionego wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2013 oraz zgłoszonych przez Akcjonariuszy projektów uchwał na ZWZA Novity S.A.

Raport 42/14
16.06.2014 r.
Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za wyniki pracy w roku 2013

Raport 41/14
12.06.2014 r.
Stanowisko Zarządu dot. twierdzeń Akcjonariusza, Finveco Sp. z o.o., zawartych w uzasadnieniu wprowadzenia do porządku obrad ZWZA pkt.8      tj. dyskusji na temat ogłoszonego Wezwania na sprzedaż akcji

Raport 40/14
12.06.2014 r.
Na żądanie Akcjonariusza, wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA Novity S.A. wraz z projektami uchwał będących przedmiotem              obrad i uzasadnieniem

Raport 39/14
09.06.2014 r.
Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad ZWZA Novity S.A. zwołanego na 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał   
i uzasadnieniem oraz wniosek o wystąpienie przez Zarząd o zwieszenie notowań


Raport 38/14
06.06.2014 r. 
Zmiana zamiaru Janusza Piczaka i Finveco Sp. z o.o. co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Novita S.A.

Raport 37/14
05.06.2014 r.
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Raport 36/14

04.06.2014 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

Raport 35k/14
16.06.2014 r.
Korekta Rb nr 35/14 dot. projektu uchwały ZWZA Novity S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok

Raport 35/14
03.06.2014 r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Novity S.A. w dniu 30.06.2014r. wraz z projektami uchwał

Raport 34/14
26.05.2014 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Raport 33/14
26.05.2014 r.
Uchwały podjęte przez NWZA

Raport 32/14
26.05.2014 r.
Podjęcie przez NWZA Novity S.A. uchwały o wypłacie dywidendy nadzwyczajnej

Raport 31/14
20.05.2014 r.
Uzupełnienie stanowiska Zarządu podanego do publicznej wiadomości w Rb nr 28/14 w dniu 16.05.2014r. dot. ogłoszonego przez Zakłady Lentex wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Novity S.A.

Raport 30/14
20.05.2014 r.
Korekta prognozy wyników finansowych NOVITA S.A. na 2014 rok

Raport 29/14
20.05.2014 r.
Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc kwiecień oraz czterech miesięcy 2014 roku

Raport 28/14

16.05.2014 r.
Stanowisko Zarządu NOVITA S.A. dotyczące ogłoszonego przez Lentex S.A. w dniu 29 IV 2014r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki NOVITA S.A.

Raport 27/14
12.05.2014 r.
Opinia Rady Nadzorczej dot. zgłoszonych przez Akcjonariuszy projektów uchwał na NWZA Novity S.A.

Raport 26/14
08.05.2014 r.
Na żądanie Akcjonariuszy wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZA Novity S.A. wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad
i uzasadnieniem


Raport 25/14
06.05.2014 r.
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A.

Raport 24/14
05.05.2014 r.
Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad NWZA Novity S.A. zwołanego na 26 maja 2014 r. wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem

 Raport 23k/14
06.05.2014 r.
Korekta RB nr 23/14 dot. projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza

Raport 23/14
29.04.2014 r. 
ogłoszenie o zwołaniu NWZA Novity S.A. w dniu 26.05.2014r. na żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał

Raport 22/14
25.04.2014 r.
Informacja Akcjonariusza dot. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Raport 21/14
24.04.2014 r.
Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A.

Raport 20/14
17.04.2014 r.
Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc marzec oraz 1 kwartał 2014 roku

Raport 19/14
10.04.2014 r.
Uzupełnienie prognozy wyników finansowych Spółki Akcyjnej NOVITA na 2014 rok

Raport 18/14
04.04.2014 r.
Wybór Zarządu na IX kadencję

Raport 17/14
04.04.2014 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 16/14
04.04.2014 r.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za wyniki pracy 2013 r.

Raport 15/14
03.04.2014 r.
Wyniki przychodów Spółki za miesiąc III oraz I kwartał 2014 roku

Raport 14/14
02.04.2014 r.
Zmiana stanu posiadania akcji Novity S.A.

Raport 13/14
02.04.2014 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 12/14
02.04.2014 r.
Zbycie akcji własnych

Raport 11/14
28.03.2014 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport 10/14
18.03.2014 r.

Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc luty oraz 2 miesiące 2014 roku

Raport 09/14
18.03.2014 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki  za wyniki pracy 2013 r.

Raport 08/14
03.03.2014 r.

Prognoza wyników finansowych Spółki Akcyjnej NOVITA na rok 2014

Raport 07/14
21.02.2014 r.

Skorygowane wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc styczeń 2014 roku

Raport 06/14
20.02.2014 r.

Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc styczeń 2014 roku

Raport 05/14
12.02.2014 r.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za rok 2013

Raport 04/14
18.03.2014 r.

Wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki za miesiąc luty oraz 2 miesiące 2014 roku

Raport 03/14
30.01.2014 r.

Sprzedaż akcji Novity S.A.

Raport 02/14
20.01.2014 r.

Wyniki sprzedaży za miesiąc grudzień 2013 roku oraz za 2013 rok

Raport 01/14
14.01.2014 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 oraz okresy zamknięte